LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมอบจ.ลำปาง เชิญเที่ยวงาน


ภาพประกอบข่าว

อบจ.ลำปางขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ "เด็กลำปาง จิตอาสา พัฒนาด้วยนวัตกรรม 4.0" วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.2562

ในงานพบกับขบวนพาเหรดแฟนซีสุดตระการตา นวัตกรรมล้ำอนาคต AR Garden นิทรรศการ 3 มิติ ประกวดวงดุริยางค์ ประกวดวาดภาพ Street Art Wall และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง

องค์การบริหารส่วนลำปางเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด"เด็กลำปาง จิตอาสา พัฒนาด้วยนวัตกรรม 4.0" โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มีจิตอาสาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเพื่อส่งเสริมให้สวนสาธารณะหนองกระทิงเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของจังหวัดลำปาง

สำหรับกิจกรรมในงานพบกับขบวนพาเหรดแฟนซีสุดตระการตา โซนกิจกรรมนวัตกรรมล้ำอนาคต AR Garden นิทรรศการ 3 มิติ การประกวดวงดุริยางค์ การประกวดวาดภาพ Street Art Wall เล่าเรื่องเมืองลำปาง รวมถึงโซน DIY เพ้นท์เซรามิคสุดหรรษา สนุกไปกับกองทัพเครื่องบินเล็กและเรือบังคับวิทยุ บูธกิจกรรมสันทนาการจากหน่วยงาน ชั้นนำของจังหวัดลำปางและกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลใหญ่อีกมากมาย งานเริ่มตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า - บ่ายสองโมง แล้วพบกันวันเด็กชาติ 12 มกราคมนี้

นอกจากนี้ ในงานวันเด็กดังกล่าว อบจ.ลำปางยังเชิญชวนเด็ก-เยาวชนประกวดวาดภาพบนกำแพงในหัวข้อ “ลำปางปลายทางฝัน” ชิงเงินรางวัล 5,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก-เยาวชนได้แสดงออกในด้านศิลปะในทางที่สร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนาความสามารถของเด็กเยาวชนในยุค 4.0

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปาง หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตจังหวัดลำปาง สมาชิกในทีม ไม่จำกัดอายุ จํานวน ไม่เกิน 5 คน ระยะเวลาการประกวด ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 มกราคม 2562

เงินรางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 รับสมัครเพียง 15 ทีม และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนดระยะเวลา กรณีที่มีจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนโดยพิจารณาจากลำดับการสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าประกวดและสมาชิกในทีมเป็นเอกสารประกอบการรับสมัคร หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ กองการศึกษา ฯ 054-237662

ในวันแข่งขัน

1.1 ผู้สมัครเตรียมอุปกรณ์วาดภาพไปเอง

1.2 ผู้เข้าประกวดต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาประกวดไม่น้อยกว่า 30 นาที

1.3 เริ่มประกวดวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง

1.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะจัดเตรียมbให้จำนวน 1 ชุด

1.5 คณะกรรมการจะทำการตัดสินในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.