LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมสำนักปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก ร่วมกับศิษยานุศิษย์เตรียมจัดงานครบรอบ 23 ปีวันละสังขารหลวงพ่อฯ


ภาพประกอบข่าว

สำนักปฎิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก พร้อมศิษยานุศิษย์จัดงานรำลึกครบรอบวันละสังขารหลวงพ่อเกษมครบ 23 ปี

ในงานดังกล่าวกำหนดให้มีการแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ทุนละ 3,000 บาท 84 ทุน รวมเป็นเงิน 252,000 บาท และตั้งโรงทาน แจกจ่ายอาหาร เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ ซึ่งเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน จะเป็นหมอน จำนวน 200 ใบ ผ้าห่ม 1,500 ผืน และข้าวสาร 6 ตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในทุกวันที่ 15 มกราคม ของทุกๆปี เป็นวันที่ละสังขารของ “หลวงพ่อเกษม เขมโก” ตนบุญแห่งล้านนาไทย พระอริยะสงฆ์ที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธาและกราบไหว้เป็นจำนวนมาก ต่างพากันไปร่วมทำบุญเพื่อรำลึกถึงวันครบรอบการละสังขารของหลวงพ่อเกษม เขมโก ซึ่งหลวงพ่อเกษมท่านได้มรณภาพไปเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2539

โดยในปีนี้ทาง น.ส.สุภาภรณ์ ตรีวัฒนวงศ์ รักษาการประธานมูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก เผยว่าได้กำหนดจัดงาน ที่สถานปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง โดยใช้ชื่องานว่า "23 ปี วันละสังขารของพระอริยะสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก" เพื่อให้สาธุชนได้ร่วมกันทำบุญ กราบสักการะสังขาร และเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของหลวงพ่อเกษม เขมโก ทุกๆปี ในวันที่ 15 มกราคม คณะศิษยานุศิษย์ จึงได้จัดงานเพื่อรำลึก วันครบรอบการละสังขารของหลวงพ่อเกษมอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมภายในงาน โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. มี นายสมเกียรติ ตันตระกูล รอง.ผวจ.ลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา เริ่มด้วยการแสดงพระธรรมเทศนา พิธีสวดมาติกา บังสุกุล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 107 รูป คณะศรัทธาร่วมรับประทานอาหารโรงทาน จากนั้นในช่วงบ่าย มูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโกจจะมีการออกโรงทาน แจกจ่ายอาหาร เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ ซึ่งเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน จะเป็นหมอน จำนวน 200 ใบ ผ้าห่ม 1,500 ผืน และข้าวสาร 6 ตัน มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ทุนละ 3,000 บาท 84 ทุน รวมเป็นเงิน 252,000 บาท

พิธีในงาน 23 ปีวันละสังขารของพระอริยะสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก

เวลา 09.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา พิธีสวดมาติกา บังสุกุล

เวลา 11.00 น. ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน106 รูป

เวลา 14.00 น. มอบหมอน ผ้าห่ม ข้าวสาร และทุนการศึกษา

โ โดยตลอดทั้งวันของการจัดงานยังจะมีผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่นๆ จะนำข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารอรับสิ่งของภายในงานที่มีไม่ต่ำกว่า 8,000 – 10,000 คน และร่วมกันออกโรงทางแจกจ่ายอาหารคาว หวานอีกกว่า 100 โรงทาน เพื่อร่วมสร้างกุศลผลบุญให้กับหลวงพ่อเกษม เขมโก พระอริยะสงฆ์เจ้า อีกด้วย สำหรับผู้ที่มารับของโรงทานจะเปิดให้รับบัตรแลกของโรงทานได้ที่ศาลาเวฬุวรรณ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. และรับของได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป.