LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ สนับสนุนชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง


ภาพประกอบข่าว

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ สนับสนุนชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ รับมอบของใช้จำเป็น อาทิ น้ำดื่ม น้ำตาเทียม ผงเกลือแร่ ที่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมบริจาค อีกทั้ง กฟผ.แม่เมาะ ยังสนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท เพื่อส่งมอบเป็นกำลังใจให้แก่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าดอยพระบาท - ม่อนพระยาแช่, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่เมาะ และศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าดอยพระบาทที่ 1 โดยมี นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้มอบ ณ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง