LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมสำนักปฎิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก เตรียมจัดงานสมโภชวิหารพระพุทธ และ บวงสรวงท้าวเวชสุวรรณ


ภาพประกอบข่าว

สำนักปฎิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก เตรียมจัดงานสมโภชวิหารพระพุทธ และ บวงสรวงท้าวเวชสุวรรณ

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางสุภาภรณ์ ตรีวัฒนาวงศ์ รักษาการประธานมูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก ว่า ด้วยสถานปฎิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ โดยการดำริของ นายไพรจิตร ธรรมโรจน์พินิจ ประธานอุปถัมภ์หลวงพ่อเกษม เขมโก ให้มีการดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุเป็นวิหารพระพุทธ ซึ่งด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อโลหะสัมฤทธิ์ปิดทองขนาดใหญ่ ที่หลวงพ่อเกษม เขมโก ได้มีเมตตาอธิษฐานจิตไว้ และหล่อองค์ท้าวเวสสุวรรณ เป็นทองเหลืองขนาดสูง 14 เมตร หนัก 19 ตัน เพื่อเป็นที่สักการะบูชาประจำสถานปฎิบัติธรรม นั้น

นางสุภาภรณ์ ตรีวัฒนาวงศ์ รักษาการประธานมูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก กล่าวอีกว่า ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว ทางสถานปฎิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ทางตนและท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระราชจินดานายก เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ได้กำหนดจัดงานสมโภชวิหารพระพุทธ และ บวงสรวงท้าวเวชสุวรรณขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ สถานปฎิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์

สำหรับกำหนดการจัดงานในช่วงตั้งแต่เวลา 09.49 น.มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 9 รูป เมตตา ประกอบไปด้วย

1.พระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระจดีย์ซาวหลัง

2.พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารม

3.พระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดต้นธงชัย

4.พระครูอนุศาสก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง วัดบุญวาทย์วิหาร

5.พระครูวรการโกวิท รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง วัดนาก่วมเหนือ

6.พระครูสิริธรรมวิภัช เจ้าคณะตำบลสวนดอก วัดสวนดอก

7.พระครูไพโรจน์พัฒนาโสภิต เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ 1 วัดพระเจดีย์ซาว

8.พระครูสิริรัตนโสภิต ดร. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้า

9.พระครูโสภณขันตยานุยุต ผู้เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดนาก่วมเหนือ

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาอาหารแด่พระสงฆ์

เวลา 12.00 น. แขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน(โรงทาน)

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ร่วมรับแจกทานในงานพิธีทิ้งกระจาด จำนวน 1,008 ชุด โดย นางสุภาภรณ์ ตรีวัฒนาวงศ์ รักษาการประธานอุปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินการ.