LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬา เริ่มแล้วศึกนักตบลูกยาง เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ปี 56


ภาพประกอบข่าว

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2556 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม 2556 โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ฝึกฝนความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอลตนเอง และให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้ได้แสดงออกถึงความสามารถในทางที่ถูกต้อง

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจาก โรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมชิงถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินบำรุงทีมจำนวนมาก

โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้จัดตามประเภท ดังนี้

1. ประเภทยุวชนชาย – หญิง รุ่นไม่เกิน 12 ปี (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2544)

2. ประเภทเยาวชน ชาย - หญิง รุ่นไม่เกิน 14 ปี (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2542)

3.ประเภทเยาวชน ชาย - หญิง รุ่นไม่เกิน 16ปี (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2540)

4. ประเภทประชาชนชาย – หญิงทั่วไป

ในการนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจเชียร์นักกีฬาที่ท่านชื่นชอบ ในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง (โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย)

ข่าว : นางสาวอังสุมา ป้อยะ นักศึกษาฝึกงาน สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ : เบญจมาศ วงค์สุวรรณ นักศึกษาฝึกงาน สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง