LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ. เชียงใหม่ วอลเลย์บอล ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2556


ภาพประกอบข่าว

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

สรุปผลการแข่งขัน มี ดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

ชนะที่4 เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุง 500 บาทได้แก่ทีม โรงเรียน บ้างโป่งน้ำร้อน

ชนะที่3 เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 1000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียน ผดุงวิทย์ B

รองชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 1000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียน ไตรภพวิทยา B

ชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 2000 บาทได้แก่ทีม โรงเรียน วัดเวฬุวัน จ.เชียงใหม่

>b>รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง

ชนะที่4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 500 บาทได้แก่ทีม โรงเรียน ผดุงวิทย์ B

ชนะที่3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 1000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียน เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) A

รองชนะเลิศ ได้รับเกียรติพร้อมเงินบำรุงทีม 1500 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียน บ้านเกาะคาหลวง จ. เชียงใหม่

ชนะเลิศ ได้เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 2000 บาทได้แก่ทีม โรงเรียน ชุมชนบ้านจัววิทยาคม

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย

ชนะที่4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุง 1000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียน วัดเวฬุวัน จ.เชียงใหม่

ชนะที่3 ได้เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 1500 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียน เสริมงามวิทยาคม

รองชนะเลิศ ได้รับเกียรติพร้อมเงินบำรุงทีม 2000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียน พญาลอวิทยาคม จ.พะเยา

ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 2000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง

ชนะที่4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุง 1000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียน วอแก้ววิทยา

ชนะที่3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 1500 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียน พญาลอวิทยาคม จ.พะเยา

รองชนะเลิศ ได้รับเกียรติพร้อมเงินบำรุงทีม 2000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียน บ้านจัววิทยาคม

ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 2500 บาทได้แก่ทีม โรงเรียน เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย

ชนะที่4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุง 1000 บาทได้แก่ทีม โรงเรียน พญาลอวิทยาคม จ.พะเยา

ชนะที่3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 1500 บาทได้แก่ทีม โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ จ. เชียงใหม่

รองชนะเลิศ ได้รับเกียรติพร้อมเงินบำรุงทีม 2500 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียน หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ จ. เชียงใหม่

ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 3000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียน เม็งรายมหาราช จ. เชียงราย

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง

ชนะที่4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุง 1000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ชนะที่3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 1500 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา

รองชนะเลิศ ได้รับเกียรติพร้อมเงินบำรุงทีม 2500 บาทได้แก่ทีม โรงเรียน ลำปางกัลยาณี

ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 3000 บาทได้แก่ทีม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ. เชียงใหม่

รุ่นประชาชนชาย

ชนะที่4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุง 1000 บาทได้แก่ทีม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ชนะที่3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 2000 บาทได้แก่ทีม คริสตันโฮม จ. เชียงใหม่

รองชนะเลิศ ได้รับเกียรติพร้อมเงินบำรุงทีม 3000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่

ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 5000 บาท ได้แก่ทีม CHAPTER CONDO A

รุ่นประชาชนหญิง

ชนะที่4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุง 1000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ชนะที่3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 2000 บาท ได้แก่ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ. เชียงใหม่

รองชนะเลิศ ได้รับเกียรติพร้อมเงินบำรุงทีม 3000 บาท ได้แก่ทีม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่

ชนะลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 5000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ. เชียงใหม่