LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬานายก อบต.ทุ่งฝาย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 ทาง นายสมศักดิ์ ตะนะเกต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน และประธานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 “นครลำปางเกมส์” ซึ่งมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2556 โดยจังหวัดลำปางได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน