LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ. แม่เมาะ – ตำรวจ สร้างฝายถวายพ่อ ณ สวนรุกขชาติพระบาท


ภาพประกอบข่าว

กฟผ. แม่เมาะ – ตำรวจ สร้างฝายถวายพ่อ ณ สวนรุกขชาติพระบาท

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ สวนรุกขชาติพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ – สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ นางภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้าศูนย์จิตอาสาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าในบริเวณรอบสวนรุกขชาติ ในโครงการ “ชาวลำปางร่วมใจ สร้างฝายถวายพ่อ” จำนวน 86 ฝาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบพระชนมายุ 86 พรรษา โดยร่วมกับคณะอาจารย์และนักเรียนนายสิบตำรวจจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 กว่า 100 คน โดยมี นางสาวดวงพร เกียรติดำรง หัวหน้าสวนป่ารุกขชาติพระบาท ให้การต้อนรับ