LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมนิทรรศการออกแบบนิพนธ์ ครั้งที่ 6


ภาพประกอบข่าว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ขอเชิญชม นิทรรศการออกแบบนิพนธ์ ครั้งที่ 6 ภายใต้คอนเซปต์ “ริเริ่ม สร้างสรรค์” งานแสดงผลงานสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมและการแสดงโชว์ความสามารถของนักศึกษา

รับชมได้ ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2557 บริเวณ ชั้น 1 ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง