LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ มอบ 2 แสนบาท จากงานเดิน-วิ่งฯ ครั้งที่ 24 แก่หน่วยงานในจังหวัดลำปาง


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2558 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558 มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายการจัดงานฯ แก่หน่วยงานในจังหวัดลำปาง เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จำนวน 200,000 บาท

ฒิฬหน่วยงานที่ได้รับมอบเงิน จาก กฟผ.แม่เมาะในครั้งนี้ประกอบด้วย

อำเภอแม่เมาะ, โรงเรียนแม่เมาะวิทยา, สถานีตำรวจภูธร อ.แม่เมาะ, โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, โรงพยาบาลแม่เมาะ, โรงพยาบาลเขลางค์นครลำปาง, โรงพยาบาลลำปาง, วิทยาลัยเทคโลโนยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ, สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง, ชมรมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์เขลางค์นคร, ชมรมเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงนครลำปาง, ชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียง จ.ลำปาง และสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จ.ลำปาง

งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยความร่วมมือของ กฟผ.แม่เมาะ, จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ทั้งยังเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย โดยรายได้จากการดำเนินงานหลังหักค่าใช้จ่าย นอกจากมอบแก่หน่วยงานในจังหวัดลำปางดังกล่าวแล้ว ยังนำเข้ากองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน จ.ลำปาง อีกด้วย