LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวสังคม

 • แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซ้อมแผนฉุกเฉินเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัย

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้จัดซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 โดยสมมุติเหตุการณ์ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณชั้น  โพสวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 469 ครั้ง

 • กฟผ. แม่เมาะ ร่วมพิธีไหว้ครูกับชมรมสืบสานล้านนา “สะป๊ะคัวเมือง”

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ชมรมสืบสานล้านนาสะป๊ะคัวเมือง บ้านใหม่มงคล ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายธงชัย โรจนวิจิตร หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงไหว้ครูดนตรีพื้นเมืองของชมรมสืบสานล้านนา “สะป๊ะคัวเมือง” ประจำปี 25  โพสวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 316 ครั้ง

 • ผู้บริหาร กฟผ. แม่เมาะและ ผู้บริหารเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย CSR-DIW

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อจม.) และนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ  โพสวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 433 ครั้ง

 • เทศบาลเมืองเขลางค์จัดค่ายเยาวชน

  นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนดาวรุ่งมุ่งสู่ TO BE NUMER ONE โดยได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมคือ ร.ต.ต.สรวิชญ  โพสวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 301 ครั้ง

 • เทศบาลเมืองเขลางค์นครเฝ้าระวัง-ป้องกัน

  จากการเปิดเผยของ “นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง” นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เรื่องการติดตามและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ โดยได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 7 แห่งในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นครว่า พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 30 ราย ในเ  โพสวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 300 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 593 รายการ : : รวมทั้งหมด : 119 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] 118 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย